Skip to main content

Onderhoud voor uw containers

Een verzorgd straatbeeld bevordert de wijze waarop mensen omgaan met hun omgeving. Zo ook met inzamelcontainers. Boven en ondergrondse inzamelcontainers slijten door veel gebruik. Om de goede staat van de containers te waarborgen, is regelmatig onderhoud en reiniging zeer belangrijk.

Periodiek onderhoud

Uiteraard mag u er van uit gaan, dat wanneer u een inzamelcontainer afneemt, de inzamelcontainer lang mee gaat. Maar dit betekend wel dat er periodiek onderhoud uitgevoerd moet worden, dat storingen adequaat verholpen wordt en dat schade aan de container netjes opgeknapt wordt. Graag laten wij hieronder zien wat wij voor u kunnen betekenen.

Preventief onderhoud

Uw inzamelcontainer wordt wekelijks intensief gebruikt. Dit is normaal. In de container zitten veel bewegende onderdelen, slijt-onderdelen. Bijvoorbeeld de val-beveiliging , onderbak of het opname-systeem. Om de levensduur van de container te bevorderen is het goed om dit jaarlijks te schoon te maken, controleren en smeren. Eventueel correctief onderhoud wordt in een rapport opgeleverd, met een aanbeveling.

Correctief onderhoud

Wanneer containers nog nieuw zijn zal er (bijna) geen correctief onderhoud aan de containers uit te voeren zijn. Indien er volgens onze rapportage wel correctief onderhoud uitgevoerd moet worden, vragen wij u eerst akkoord te gaan hiermee. Zodoende weet u vooraf, wat het achteraf kost.

Storingen

Indien er een storing of defect aan uw inzamelcontainer voordoet, heeft MCB Milieu & Techniek een servicedienst om dit snel en adequaat voor u te verhelpen. Deze service is onderdeel van ons onderhoudspakket.