Home » Privacy Policy

M.C.B. Milieu & Techniek B.V., gevestigd aan Vaartveld 3 4704 SE Roosendaal, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Contactgegevens
Vaartveld 3
4704 SE Roosendaal
0165-555110

A.M. van der Maas is de Functionaris Gegevensbescherming van M.C.B. Milieu & Techniek B.V. Hij/zij is te bereiken via mvandermaas@mcbmilieuentechniek.nl

Persoonsgegevens die wij verwerken

M.C.B. Milieu & Techniek B.V. verwerkt uw persoonsgegevens doordat u gebruik maakt van onze diensten en/of omdat u deze zelf aan ons verstrekt. Hieronder vindt u een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken

Onze website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als u er van overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via info@mcbmilieuentechniek.nl, dan verwijderen wij deze informatie.

Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken

M.C.B. Milieu & Techniek B.V. verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

Geautomatiseerde besluitvorming

M.C.B. Milieu & Techniek B.V. neemt niet op basis van geautomatiseerde verwerkingen besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma’s of -systemen, zonder dat daar een mens (bijvoorbeeld een medewerker van M.C.B. Milieu & Techniek B.V.) tussen zit.

M.C.B. Milieu & Techniek B.V. gebruikt de volgende computerprogramma’s of systemen:

 • Microsoft Office (Outlook) om mailcontact met contactpersonen van afnemers mogelijk te maken.
 • Unit4 Multivers pakket om financiële afwikkeling van opdrachten mogelijk te maken.
 • RidderIQ pakket om productieproces en order afhandeling mogelijk te maken.

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren

Persoonsgegevens in de hiervoor genoemde programma’s worden in ieder geval bewaard zolang u gebruik maakt van onze producten of diensten. Deze persoonsgegevens zijn minimaal nodig voor een adequate order-afwikkeling. Ook nadat u geen klant meer van ons bent zijn wij verplicht bepaalde gegevens 7 jaar te bewaren nadat u uw laatste factuur heeft ontvangen.
Geanonimiseerde persoonsgegevens die via Google Analytics worden verzameld bewaard M.C.B. Milieu & Techniek B.V. 26 maanden en worden daarna verwijderd.

Delen van persoonsgegevens met derden

M.C.B. Milieu & Techniek B.V. verstrekt uitsluitend aan derden en alleen als dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met u of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken

M.C.B. Milieu & Techniek B.V. maakt op deze website gebruik van verschillende soorten cookies. Met een cookie wordt een klein bestandje bedoeld wat bij iedere pagina die u op onze site bezoekt wordt meegestuurd en wordt opgeslagen op uw computer of apparaat.

Wij maken gebruik van functionele (technische) cookies en analytische cookies die geen inbreuk maken op uw privacy. De functionele cookies die wij gebruiken zijn noodzakelijk voor de technische werking van de website en uw gebruiksgemak (zoals het onthouden van de huidige taal van de website).

Ze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en onthouden bijvoorbeeld uw voorkeursinstellingen. Ook kunnen wij hiermee onze website optimaliseren.

Naast deze cookies worden mogelijk ook tracking cookies geplaatst door externe bronnen, waar wij geen directe invloed op hebben.

U kunt zich afmelden voor cookies door uw internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kunt u ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van uw browser verwijderen.

Wanneer u gebruik maakt van onze website gaat u automatisch akkoord met het gebruik van cookies.

Lees een uitgebreidere verklaring over cookies op onze website in onze cookieverklaring.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door M.C.B. Milieu & Techniek B.V. en heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat u bij ons een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens die wij van u beschikken in een computerbestand naar u of een ander, door u genoemde organisatie, te sturen. U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van uw persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens sturen naar info@mcbmilieuentechniek.nl. Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, vragen wij u een kopie van uw identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie uw pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van uw privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek. M.C.B. Milieu & Techniek B.V. wil u er tevens op wijzen dat u de mogelijkheid heeft om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen

M.C.B. Milieu & Techniek B.V. neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met onze klantenservice of via info@mcbmilieuentechniek.nl

M.C.B. Milieu & Techniek B.V. bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld.

 • Voor- en achternaam: Met als doel:
  • Het afhandelen van uw betaling
  • U te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren
  • Om goederen en diensten bij u af te leveren
  • U te informeren over wijzigingen van onze diensten en producten
  • Verzenden van onze nieuwsbrief en/of reclamefolder
 • Geslacht: Met als doel:
  • Het afhandelen van uw betaling
  • U te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren
  • Om goederen en diensten bij u af te leveren
  • U te informeren over wijzigingen van onze diensten en producten
  • Verzenden van onze nieuwsbrief en/of reclamefolder
 • Adresgegevens: Met als doel:
  • Het afhandelen van uw betaling
  • U te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren
  • Om goederen en diensten bij u af te leveren
 • Telefoonnummer: Met als doel:
  • Het afhandelen van uw betaling
  • U te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren
  • Om goederen en diensten bij u af te leveren
  • U te informeren over wijzigingen van onze diensten en producten
 • E-mailadres: Met als doel:
  • U te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren
  • Om goederen en diensten bij u af te leveren
  • U te informeren over wijzigingen van onze diensten en producten
  • Verzenden van onze nieuwsbrief en/of reclamefolder
 • Locatiegegevens: Met als doel:
  • Om goederen en diensten bij u af te leveren

M.C.B. Milieu & Techniek B.V. analyseert uw gedrag op de website om daarmee de website te verbeteren en het aanbod van producten en diensten af te stemmen op uw voorkeuren. Deze gegevens worden geanonimiseerd maximaal 26 maanden bewaard en daarna automatisch verwijderd.