Skip to main content

MCB op weg naar een circulaire economie.

Wereldwijd streven we allen naar een circulaire economie om niet meer afhankelijk te zijn van fossiele grondstoffen. MCB Milieu & Techniek voert een actief beleid om met innovatieve en relevante oplossingen bij te dragen aan de Nederlandse doelstelling om in 2050 volledig circulair te zijn.

Ontdek hoe MCB dit doet

Thema’s

MCB Milieu & Techniek voert dit beleid middels haar kernwaarden Passie, Kwaliteit en Duurzaamheid. Denk hierbij aan o.a. verduurzaming van het productieproces en investeringen welke bijdragen aan het verkleinen van onze CO2 footprint.

Het beleid met betrekking tot MVO en Duurzaamheid van MCB Milieu & Techniek is samen te vatten in een tweetal thema’s:

 • MCB Milieu & Techniek levert een bijdrage aan een duurzamer productieproces en verkleinen CO2 Footprint
 • MCB Milieu & Techniek is maatschappelijk betrokken

Download hier uitgebreidere documentatie zoals het Plan van Aanpak van MCB Milieu & Techniek.

CO2 Reductiemaatregelen 2023-2026 (PDF)

MCB Milieu & Techniek levert een bijdrage aan een duurzamer productieproces en verkleinen CO2 footprint

Dit doen we met scherpe doelstellingen, afspraken en gezamenlijke initiatieven.

Initiatieven

MCB Milieu & Techniek streeft naar een reductie van haar CO2-uitstoot van 5% in 2020 ten opzichte van referentiejaar 2019. Om dit te bewerkstelligen zijn diverse acties ondernomen:

 • Aanschaf elektrische voertuigen
 • Cursus “Het nieuwe rijden” voor vrachtwagenchauffeurs
 • Aanschaf van Euro 6 vrachtauto’s
 • Efficiënte transportplanning
 • CO2 compensatie van brandstofverbruik
 • Gehele locatie voorzien van LED verlichting
 • Stimulans personeel om op de fiets te komen d.m.v. faciliteiten zoals een douche.
CO205 - Ketenanalyse (PDF)CO2 footprint 2022 (PDF)CO2 footprint 2023H1 (PDF)

Productieproces

Naast bovenstaande punten voeren we ook duurzame optimalisaties in ons productieproces door. In het ontwerp- en productieproces maakt MCB Milieu & Techniek bewuste keuzes om productieafval en energiekosten te beperken.

MCB Milieu & Techniek ontwerpt haar onze containers zo, dat deze door haar toeleveranciers voor het plaatmateriaal precies op een rolbandbreedte past zodat er nauwelijks productie-afval ontstaat.

Ook de oppervlakte behandeling kiezen wij voor een duurzame vorm van behandelen, namelijk: KTL. Ze is een kwalitatief hoogwaardig en zeer milieuvriendelijke methode, omdat o.a. als oplosmiddel gedemineraliseerd water wordt gebruikt. Bovendien kent het principe slechts een verlies van 1,5 % van de hoeveelheid ingezette lek. Het gebruikte spoelwater circuleert in een cascade systeem, waarbij de concentraten ontgift en geneutraliseerd worden. Dit proces levert een zeer hoge corrosiebescherming tegen een zeer lage milieubelasting.

Deze zaken tonen aan dat MCB Milieu & Techniek ook in de keten haar invloed uitoefent om het totale productieproces te verduurzamen. Het afval wat aan het eind van ons proces overblijft zoals karton en folies worden gescheiden ingezameld zodat onze afvalverwerker deze om kan zetten in nieuwe grondstoffen.

Uitgebreide documentatie betreft de Sector- en keteninitiatieven van MCB Milieu & Techniek kunt u hier downloaden.

CO2-07F01 – Overzicht kenteninitiatieven CO2 prestatieladder - 02 (PDF)

Hergebruik materialen

Aan het eind van de levenscyclus kunnen de producten terug worden ingenomen door MCB Milieu & Techniek om vervolgens hergebruikt of voor 100% gerecycled te worden. MCB Milieu & Techniek neemt jaarlijks veel containers terug. Deze worden grotendeels weer ingezet als tijdelijke verhuur object of volledig gerefurbished. Niet opnieuw in te zetten containers worden volledig gedemonteerd en in een zuivere retourstroom afgevoerd om hergebruikt te worden.

Doelstellingen

MCB Milieu & Techniek is maatschappelijk betrokken en vindt het van belang een effectieve bijdrage te leveren aan haar directe leefomgeving. Daarom legt MCB Milieu & Techniek zichzelf jaarlijks milieudoelstellingen op. Denk hierbij aan:

 • Terugdringen van de energiekosten
 • Terugdringen van onnodig kopiëren en printen
 • Energiezuiniger rijden met eigen transporteurs
 • Energiebesparend inzetten transport
 • Voorlichten en stimuleren van klanten om duurzame producten te kopen
 • Verdere bewustwording van leveranciers m.b.t. milieuaspecten

Tijdens management-vergaderingen zijn deze SHEQ doelstellingen een standaard agenda punt. Het milieubeleid van MCB Milieu & Techniek is gebaseerd op de optimale afstemming tussen product, proces en organisatie.

Uitgebreide documentatie betreft de reductie-doelstellingen van MCB Milieu & Techniek, en de reeds behaalde resultaten kunt u hier downloaden.

VE002 – Revieuw CO2 doelstellingen 2022 (PDF)Revieuw CO2 reductiemaatregelen 2023H1 (PDF)Emissie inventaris 2022 (PDF)
SKAO – Publicaties 3.1

MCB Milieu & Techniek is maatschappelijk betrokken

Dit uit zich o.a. in personeel, sponsoring en certificering.

Personeel

MCB Milieu & Techniek is sterk geworteld in de lokale samenleving. Er wordt bijvoorbeeld een duurzaam en jaarlijks maatwerk aangeboden in begeleiding van leerlingen in het proces van produceren tot en met leveren en verkopen van het product. MCB Milieu & Techniek neemt ook bewust oudere werknemers in dienst om een gezonde mix van jong en oud te krijgen. Frequent worden personeelsbijeenkomsten georganiseerd. Naast de reguliere toolbox-meeting wordt ook jaarlijks een bedrijfsuitje georganiseerd, wat een mooie sociale cohesie oplevert.

Medisch onderzoek
Er wordt jaarlijks medisch onderzoek aangeboden aan het personeel. Daarnaast worden er veiligheidsobservatierondes periodiek door leidinggevenden gedaan, wordt de RIE jaarlijks gereviseerd en vinden de keuring van alle arbeidsmiddelen en machines jaarlijks plaats om de veiligheid van werken te garanderen. Aandachtspunten worden uiteraard weer in een toolbox-meeting besproken.

Sponsoring

MCB Milieu & Techniek draagt sociaal-maatschappelijke stichtingen een warm hart toe en heeft de afgelopen jaren daarom diverse vormen van sponsoring toegepast. Bijvoorbeeld ontwikkelingsprojecten in het Midden-Oosten en ondersteuning van de lokale muziekvereniging. Ook bij gemeenten steunt MCB Milieu & Techniek initiatieven zoals het “Wijkheldenfestival” in Nijmegen. Daarnaast is MCB Milieu & Techniek actief sponsor van de NVRD en tot slot ondersteund ondersteunt MCB Milieu & Techniek initiatieven van eigen medewerkers van harte!

SROI

MCB Milieu & Techniek werkt nauw samen met haar klanten aan projecten om sociale werkprojecten te realiseren. Daar is het product van MCB Milieu & Techniek juist op ontworpen. MCB Milieu & Techniek verzorgt dan de productie van spareparts en levert dit samen met een eenvoudige montage-tekening aan. Samen met sociale werkplaatsen zijn er al honderden containers door mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt succesvol gemaakt!

Certificering

Om de veiligheid en kwaliteit van ons werken te garanderen en verbeteren is MCB Milieu & Techniek VCA**, ISO 9001:2015 en ISO 14001:2015 gecertificeerd. MCB Milieu & Techniek beschikt over een actuele milieuvergunning, onze medewerkers zijn opgeleid tot keurmeesters en beschikken over een VCA diploma. Ook is MCB Milieu & Techniek sinds 2008 een Erkend Leerbedrijf (ID 100310061) en sinds 2020 erkend lasbedrijf conform de NEN-EN-ISO 9606-1:2017 normering.  Daarnaast zijn wij lid van de Koninklijke Metaalunie en beschikken over een VIHB-nummer voor het transporteren van afvalstoffen.

SBB Erkenningsbewijs (PDF)
SBB Erkenningsoverzicht (PDF)Certificaat ISO 14001:2015 (PDF)Certificaat ISO 9001:2015 (PDF)Certificaat Co2 prestatieladder (PDF)SBB Erkenningsbewijs (PDF)
Certificaat VCA (PDF)